בחירת פתרון התאוששות מאסון

לאחרונה יש דרישה מצד ארגונים ליישום פתרון התאוששות מאסון, פתרון שיבטיח את פעילות מערכות המידע בחברה במצבי חרום כגון שריפה, רעידת אדמה, הצפה, הפסקות חשמל והשבתה הנגרמת מגורם אנושי כגון חבלה מכוונת, שביתה או פגיעה במערכות המידע.

מטרת פתרון התאוששות מאסון הינה לצמצם ככל האפשר את הפגיעה בפעילותה העסקית של החברה, תוך מתן דגש לשימור תהליכי הליבה המרכזיים של החברה ועל יכולתה לחזור לפעילות בהיקף מלא תוך זמן קצר ככל האפשר.

תכנון הפתרון

תחילה יש לבצע סקר מקדים שמטרתו מיפוי השירותים והתהליכים הארגוניים הקריטיים להם נדרש פתרון התאוששות מאסון. לכל שירות ותהליך ארגוני יש לקבוע בשיתוף עם הנהלת החברה את זמן ההתאוששות הנדרש ועדכניות הנתונים (מהו איבוד המידע הנסבל). לאחר המיפוי, יש לבחור את הטכנולוגיות המתאימות ליישום הפתרון – שרתים, מערך אחסון, תקשורת ואבטחת מידע וכמובן מתקן פיזי ראוי לאחסון המערכות.

בתהליך התכנון יש לתת דגש על פתרון אתר גיבוי מובטח – פתרון שמבטיח שהמערכות הקריטיות של ארגון יפעלו כראוי בחרום בזמן ההתאוששות הנדרש. חשוב גם שהפתרון יהיה דינאמי, כלומר שבעת שינויי מערכות הפעלה, אפליקציות או הוספת שירותי מחשוב לארגון, לא יידרש תכנון מחדש של אתר הגיבוי ושהמערכות החדשות יהיו זמינות באתר הגיבוי באופן אוטומטי.

בחירת מתקן

לאחר תכנון הפתרון, יש לבחור מתקן ראוי לאחסון המערכות. במידה ויש לחברה סניף ראוי, ניתן למקם את המערכות בו. לחלופין, ניתן להשתמש במתקן חיצוני העומד בתקינה מחמירה וכולל מערכות תשתית כגון גנרטורים בגיבוי, מערכות גיבוי לחשמל, מיזוג, כיבוי אש ואבטחה פיזית ומוגדר כמל"ח.

תשתית וירטואלית

מרבית אתרי הגיבוי הקיימים בארץ מבוססים על תשתית וירטואלית. מטרת התשתית היא לצמצם את דרישות החומרה באתר הגיבוי, אבל עיקרה היא האפשרות להתנתק מהתלות בחומרה זהה הנדרשת להפעלת מערכות פיזיות באתר הייצור ובאתר הגיבוי בסביבות שאינן מבוססות על תשתית וירטואלית.

התשתית הווירטואלית כוללת בנוסף מוצרים נוספים המאפשרים ניהול תוכנית ההתאוששות מאסון, ביצוע בדיקת התאוששות מאסון בלחיצת כפתור אחת (ללא השבתת מערכות ייצור) והתאוששות מאסון פשוטה ומהירה בחרום, שמתבצעת באופן אוטומטי בתוכנית התאוששות הידועה מראש שמוגדרת במערכת.

אחסון מרכזי

הרכיב המשמעותי השני הדרוש עבור התאוששות מאסון הוא מערכת האחסון. על מנת להכין את התשתית באתר הייצור ליישום אתר גיבוי, נדרש לבצע ריכוז של כלל המידע הארגוני למערכת אחת. מערכת זו תבצע סנכרון נתונים באופן סינכרוני או א-סינכרוני לאתר הגיבוי.
חשוב לוודא שמערכת האחסון מסוגלת לספק מספר נקודות זמן שונות של המידע באתר הגיבוי, מאפשרת התממשקות למערכות ההפעלה ובסיסי הנתונים על מנת להבטיח תקינות מקסימאלית של המידע (FULLY CONSISTNAT) וכוללת אופציה לביצוע בדיקת התאוששות ללא הפסקה של סנכרון הנתונים לאתר.

יישום הפתרון

שלב ראשון ביישום הפתרון, כולל תכנון מפורט ולאחר מכן יישום באתר הייצור (הכולל לרוב התאמות שנדרשות כדי לאפשר התאוששות בחרום כגון יישום תשתית וירטואלית ומערך אחסון מרכזי) ולבסוף, יישום באתר הגיבוי שכולל התקנת מערכות, סנכרון נתונים ובדיקת התאוששות מלאה לסביבה.

לאחר מכן נהוג לבצע בקרה שוטפת של המתקן שכוללת גם בקרה על סנכרון נתונים תקין בין המתקנים וניהול שינויים לפתרון.

למידע נוסף אודות חלופות ליישום פתרון התאוששות מאסון

נכתב ע"י אילון ראובני ושלומי פנאן

© כל הזכויות שמורות ל-!We.
חוצות שפיים ת"ד 31 קיבוץ שפיים 60990 ישראל,
טלפון: 972-9-9718222+,
פקס: 972-9-9718200+,
דוא”ל: info@we-can.co.il
בחזרה לדף הבית
Created by Attractive